MENU

GOODSグッズ

マルチクロス

商品名:マルチクロス
価格:700円+税
発売日:2020年3月
サイズ:縦約280mm×横約220mm
仕様:素材:マイクロファイバー
種類数:全3種
発売元:株式会社ホビーストック
リンク先:http://hbst.cc/saenai

SAENAI HEROINE NO SODATE-KATA. FINE